UVJETI KORIŠTENJA I OPĆE ODREDBE KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE

Internetska stranica pijaca.hr  (u daljnjem tekstu Internetska stranica) u vlasništvu je ARSMEDIA, obrt za promidžbu, računalstvo i turistička agencija, vl. Dunja Šurkalović, Rovinj, Drage Gervaisa 5 (u daljnjem tekstu Pružatelj usluge).

Ovim se uvjetima korištenja internetskih stranica (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) uređuje korištenje Internetske stranice te korištenje usluge internetske trgovine. Ovim se općim uvjetima također definiraju postupci naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđenih na Internetskoj stranici.

Usluga internetske trgovine je usluga koja omogućuje kupcima kupnju proizvoda i usluga putem Internetske stranice.

Kupac je posjetitelj Internetske stranice (u daljnjem tekstu Korisnik) koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, izvrši uplatu i pošalje narudžbu, ili pošalje narudžbu pa artikl plati pouzećem.

Pristupom Internetskim stranicama i njihovim korištenjem, svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja Internetskih stranica i usluga koje se putem iste pružaju.

KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

Usluga internetske trgovine je dostupna isključivo punoljetnim i poslovno sposobnim Korisnicima, što potvrđuju unošenjem vlastitih osobnih podataka.
Kupnjom kao gost Korisnik potvrđuje:

 • da je upoznat s Općim uvjetima te da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na usluge internetske trgovine;
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
 • da Pružatelju usluge daje izričitu suglasnost u tome da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati predane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija obveznih Zakonom

Narudžba i kupnja proizvoda se izvršava elektronskim putem i to pritiskom na tipku “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u Korisnikovu košaricu. Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada Korisnik završi cijeli proces narudžbe. Na registriranu adresu elektroničke pošte primit će poruku sa e-pošte narudzbe@pijaca.hr kojom će Pružatelj usluge potvrditi da je narudžba zaprimljena.
Ukoliko Pružatelj usluge nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Korisnika te ga o tome obavijestiti. Korisniku će se ponuditi mogućnost otkazivanja narudžbe i povrata uplaćenog iznosa ili zamjene proizvoda nekim drugim, po njegovom izboru.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti Internetsku stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima u RH;
 • unositi na Internetsku stranicu ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internetskoj stranici;
 • koristiti Internetsku stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti Internetsku stranicu za predstavljanje u cilju vlastite promocije;
 • koristiti Internetsku stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakav nelegalan software i viruse
 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati informacije za koje zna ili mora znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
 • obavljati bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
 • prenositi ili distribuirati bilo kakav nelegalan sadržaj;
 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati osobne podatke trećih osoba;
 • reklamirati se ili tražiti od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristiti informacije dobivene iz sadržaja na Internetskoj stranici za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njihovog dopuštenja te objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskoj stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Pružatelja usluge ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije sadržani na ovoj Internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja ove Internetske stranice, Korisnik prihvaća sve rizike koji proizlaze iz njihova korištenja te prihvaća koristiti sadržaj Internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Pružatelj usluge se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana za korištenje Internetske stranice ili za bilo koje radnje Korisnika tijekom uporabe ili zlouporabe sadržaja Internetske stranice te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzročena Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetske stranice.
Internetska stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije, kao i veze (”linkove”) do drugih internetskih stranica, kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Pružatelj usluge nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranima od strane trećih osoba i zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.
Pružatelj usluge zadržava pravo da bez najave izmijeni sadržaj Internetske stranice, ukine Internetsku stranicu ili ograniči pristup internetskoj stranici te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja. Pružatelj usluge neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetske stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
Pružatelj usluge zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.
Pružatelj usluge zadržava pravo da IP adresama (Korisnicima), s kojih se izvršavaju radnje protivne ovim Općim uvjetima, spriječi pristup Internetskoj stranici i s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (kn). Pružatelj usluga nije u sustavu PDV-a, pa PDV nije obračunat, temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Nar.nov., br. 73/13.), stoga je izražena cijena proizvoda konačna. Dostava proizvoda dodatno se naplaćuje.

Pružatelj usluge može odrediti određene popuste na kupnju putem internetske trgovine koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje. Navedeni popusti se neće odnositi na proizvode čija je cijena već označena kao snižena.
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde plaćanja, o čemu će Pružatelj usluga obavijestiti Korisnika .
U slučaju tehničke greške koja bi mogla utjecati na prikazanu cijenu, opis ili dostupnost naručenog proizvoda, Pružatelj usluge zadržava pravo da ne isporuči naručeni proizvod i o tome će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Korisnika. Ukoliko je Korisnik unaprijed platio za naručeni proizvod, plaćeni iznos će mu biti vraćen u roku od 5(pet) radnih  dana.

REGISTRACIJA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Općih uvjeta iz ovog poglavlja, Pružatelj usluge zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun Korisnika, bez obveze naknade Korisniku bilo kakvog troška ili štete.

NARUČIVANJE

Opći uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje ugovora te Korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Općim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Pružatelja usluga (u daljnjem tekstu Ugovor) a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internetske stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade odnosno cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Korisnik prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Internetske stranice,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Internetske stranice,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonske linije.

POTVRDA NARUDŽBE
Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-mailom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik se ne može koristiti pravom na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode brzo kvarljiva,

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima u čl.79, odsjek IV., odjeljak I., glava III., dio III. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/1514/19). Cjelovite informacije vezane uz pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Pružatelja usluga o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničko poštom, u kojoj Korisnik mora navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Pružatelj usluga zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Pružatelja usluga, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Pružatelju usluga uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

NAČINI PLAĆANJA PROIZVODA  

Korisnik može platiti naručene proizvode na sljedeće načine, pri čemu vrstu plaćanja izabire u trenutku kada će to od njega biti zatraženo na Internetskoj stranici:

 • uplatom na žiro račun Pružatelja usluge;.
 • Pouzećem

DOSTAVA 

Dostava proizvoda moguća je unutar područja Grada Rovinj-Rovigno te je posebno naznačena prilikom kupnje i iznosi 20,00kn. Dostava se vrši na lokacije dostupne za vozila, a za lokacije unutar pješačke zone dostava se vrši na najbližu moguću lokaciju dostupnu za vozila.

Dostavu vrši Pružatelj usluge nakon što evidentira plaćanje po narudžbi osim u slučaju plaćanja pouzećem. Otprema i dostava narudžbe bit će izvršena u krajnjem roku od 5 radnih dana.

Pružatelj usluge nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan na navedenoj adresi za dostavu.
Pružatelj usluge nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih višom silom, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju treće osobe.

Ukoliko isporuka kupljenog proizvoda nije moguća na adresi koju je Korisnik naznačio, zbog toga što se Korisnik u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Korisnik.

U slučaju materijalnih nedostataka prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ukoliko Korisnik ne preuzme naručeni proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Pružatelj usluge zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. proizvod je slomljen, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Korisnik nije primio naručeni proizvod, već drugi, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluge. U tom slučaju, Korisnik će vratiti krivo isporučeni proizvod na trošak Pružatelja usluge, a isti će isporučiti naručeni proizvod u roku od 5 dana ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog, krivo isporučenog proizvoda.

Proizvodi ili grupe proizvoda koje Korisnik vraća moraju biti nekorišteni, kompletni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima.

Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana predviđenog primitka naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na Internetskim stranicama. Pružatelj usluge je dužan utvrditi što se dogodilo sa pošiljkom i obavijestiti Korisnika o daljnjem slijedu rješavanja reklamacije.

ODGOVORNOST PRUŽATELJA USLUGA

Pružatelj usluga odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem Internetske stranice i korištenje usluga internet trgovine Korisnik komunicira elektronskim putem, čime prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

PRIGOVORI KORISNIKA-POTROŠAČA

Korisniku je omogućeno podnošenje prigovora putem elektroničke pošte na adresu info@pijaca.hr na koji je Pružatelj usluga dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

OSTALI UVJETI

Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Internet trgovine.
Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode i ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe.
Na korištenje usluge internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluga internet trgovina .
Na odnos između Korisnika i Pružatelja usluge primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Internetskoj stranici. Nastavljanjem pristupa Internetskoj stranici ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga smatrat će se pristankom na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Pružatelj usluge Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i Internetsku stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem nje pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.
Korisnikova je dužnost i obveza koristiti Internetsku stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Pružatelj usluge ima pravo u svakom trenutku izvršiti kontrolu sadržaja Internetske stranice kako bi osigurao poštivanje ovih općih uvjeta i pozitivnih propisa.
Za korištenje Usluge internetske trgovine važeći su Opći uvjeti koji su na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.
Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici pijaca.hr te Korisnik ima mogućnost pohraniti ih ili ispisati.